wpk
Tytuł: Drzewa naszych lasów
Slajdów: 44
Przewidywany czas: 45 - 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przedstawia wybrane gatunki, które najczęściej spotykamy w naszych lasach. Ukazuje charakterystyczne cechy przy rozpoznawaniu.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

<