wpk
Tytuł: Śmieci - STOP
Slajdów: 27
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja poświęcona segregacji śmieci i recyklingowi.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Tropy i ślady ssaków
Slajdów: 60
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ma za zadanie pokazać jak można odkrywać i rozpoznawać ślady zwierząt, których nie spostrzegamy na pierwszy rzut oka, jednak ślady ich bytności są na każdym kroku
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

  Tytuł: Zwierzęta zimą
Slajdów: 26
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Zima to bardzo trudny czas dla wszystkich zwierząt. Prezentacja pokazuje, w jaki sposób przygotowują się do tego trudnego okresu.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Ptaki
Slajdów: 27
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Ptaki to bardzo tajemnicza grupa zwierząt. Podczas prezentacji poznamy ich zwyczaje, sposoby badania, jak możemy im pomagać i jakie zagrożenia na nie czyhają.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Las i jego funkcje
Slajdów: 70
Przewidywany czas: 45 - 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Las to bardzo złożony ekosystem, a prezentacja ma przybliżyć uczniom jego budowę i funkcje. Podczas prezentacji poznamy gatunki charakterystyczne dla poszczególnych pięter lasu.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK OPCJA
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Jak leśnicy dbają o las?
Slajdów: 24
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Jak wygląda leśnik wie chyba każde dziecko, jednak już nie każdy potrafi opisać na czym polega trudna praca leśnika. Prezentacja pokazuje wszystkie aspekty tego zawodu od gospodarczego po ochroniarski.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

  Tytuł: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Slajdów: 106
Przewidywany czas: 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja pokazuje w jaki sposób przygotowują się do tego trudnego okresu.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK NIE NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Ekologiczne znaki
Slajdów: 29
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Konsumpcja to główne zajęcie człowieka, kupujemy, zjadamy, korzystamy i wyrzucamy tysiące produktów i opakowań po nich. Nie wszyscy jednak potrafią poprawnie odczytywać umieszczone na nich znaki, które pomagają nam poprawnie używać i segregować te produkty. Prezentacja omawia znaki, które producenci umieszczają na opakowaniach i produktach.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK OPCJA NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

 

Tytuł: Wdecki Park Krajobrazowy - bioróżnorodność
Slajdów: 38
Przewidywany czas: 45 - 60 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja ma za zadanie przybliżyć to bardzo szerokie pojęcie, pokazać zagrożenia i problemy z jakimi borykają się służby ochrony przyrody.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Problematyka studium ochrony wartości kulturowych
Slajdów: 24
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja omawia aktualny stan zachowania obiektów o tradycyjnej architekturze oraz kwestie ich ochrony. 
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE OPCJA TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.