wpk

Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r. (Dziennik Urzędowy Woj. Bydgoskiego nr 10 poz. 133)). W ciągu istnienia parku ze względu na zmianę uwarunkowań administracyjnych i nowelizację ustawy o ochronie przyrody aktualizowano powyższy dokument, obecnie obowiązuje rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.11.2004 (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 111, poz. 1888). oraz Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011.

Park wraz z otuliną objął swym zasięgiem obszar 23 786,39 ha, z czego 4 609,15 ha stanowi otulina.

Pod względem administracyjnym Park leży w granicach siedmiu gmin:

  Powierzchnia Parku w ha % Powierzchnia otuliny w ha % Ogółem %
Osie 14 440,62 75,30% 2 732,84 59,29% 17 173,46 72,20%
Drzycim 1 849,06 9,64% 1 426,56 30,95% 3 275,62 13,77%
Warlubie 1 646,25 8,58% - - 1 646,25 6,92%
Lniano 378,13 1,97% 270,06 5,86% 648,19 2,73%
Jeżewo 281,25 1,47% 179,69 3,90% 460,94 1,94%
Śliwice 300,31 1,57% - - 300,31 1,26%
Cekcyn 281,62 1,47% - - 281,62 1,18%

teren wpk 01 teren wpk 02 teren wpk 03

 

  Powierzchnia parku w tym:
  Lasy (ha) % Tereny rolne,
użytki zielone,
zabudowania, komunikacja (ha)
% Wody (ha) %
Park 19 177,24 13 346,87 69,60 5 212,50 27,18 617,87 3,22
Strefy ochronne 4 609,15 615,66 13,36 3 982,81 86,41 10,68 0,23
Park i strefy ochronne 23 786,39 13 962,53 58,70 9 195,31 38,66 628,55 2,64

nadlesnicta wpk

Obszary leśne parku położone są na terenie nadleśnictw: Osie, Trzebciny, Dąbrowa, Zamrzenica. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych.

MAPA PODZIAŁU TERENU WPK NA NADLEŚNICTWA

(Na mapie pokazano tylko te leśnictwa, które wchodzą w skład WPK - pełny obszar i podział nadleśnictw na leśnictwa - tutaj.)

LEGENDA

  - leśnictwa Nadleśnictwa Osie - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Osie - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - część wchodząca w skład WPK

Pliki do pobrania:

Pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Byli i obecni


Dyrektorzy

 • (P.O.) Daniel Siewert od 2013
 • Stefan Łysek 2000-2013
 • (P.O.) Jarosław Pająkowski 2000, 2013
 • Roman Sondowski 1999-2000
 • Ludmiła Gawron 1994-1999

Pracownicy

 • Mateusz Sosnowski od 2020
 • Julita Karpus od 2020
 • Bartosz Adamczyk 2019-2020
 • Anna Wiśniewska 2017-2020
 • Piotr Szumigaj od 2015
 • Stefan Łysek 2013-2015
 • Anna Fryszka 2012-2018
 • Ewa Goślicka od 2012
 • Alina Siewert 2011
 • Krzysztof Skwirowski 2010-2018
 • Daniel Siewert 2008-2013
 • Paula Gaca 2007-2008
 • Katarzyna Ledzińska 2004-2007
 • Renata Pasińska 2003-2004 i 2005
 • Ewa Piekarska 2001-2015
 • Anna Karpus od 1999
 • Stanisław Krupa 1999-2004
 • Danuta Lipkowska 1998
 • Kasia Fabian 1998-2002
 • Jan Zobolewicz 1997-1998
 • Monika Wiśniewska od 1997
 • Mariusz Deinowski 1996-1997
 • Justyna Manikowska 1995-1997
 • Juliusz Nowicki 1995-1996
 • Anna Tylicka 1994-1995
 • Anna Bucholc 1994-1995, 1997-2001
 • Maria Woźniak 1994-1999
 • Marian Plata 1994
 • Marek J. Lejk 1994
 • Roman Sondowski 1994-2000
 • Sławomir Rajnik 1994-2008, 2009-2010

Stażyści

 • Grzegorz Sielski 2013
 • Anna Fryszka 2012
 • Krzysztof Skwirowski 2010
 • Antoni Karwasz 2010
 • Justyna Wiśniewska 2005-2006
 • Paula Gaca 2006-2007

Praktykańci

 • Patrycja Świderska (UTP Bydgoszcz - kierunek: zootechnika, spec. hodowla zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka) 2010
 • Katarzyna Szmelter (UKW Bydgoszcz- kierunek: geografia, spec. geografia turystyki) 2006
 • Magdalena Osicka (WSIiNSP w Bydgoszczy - kierunek: administracja) 2006
 • Rafał Kuzimski (UKW Bydgoszcz - kierunek: geografia) 2009
 • Marta Radkowska (ZSzCKP - Technikum Architektury Krajobrazu w Grubnie) 2009
 • Agata Grabska (UŁ w Łodzi - kierunek: ochrona środowiska, spec. planowanie i zarządzanie w ochronie środowiska) 2007
 • Joanna Ziółkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunek: ogrodnictwo, spec. ogrodnictwo ogólne) 2010
 • Waldemar Orzłowski (UWM w Olsztynie - wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa) 2004
 • Alicja Małek (WSHE Włocławek - wydział Ochrony Środowiska) 2004