wpk

 

Kontakt:

Wdecki Park Krajobrazowy

ul. Rynek 11A

86-150 Osie

tel./fax 52 33 29 486

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.wdeckipark.pl

www.facebook.com/WdeckiParkKrajobrazowy

 

Pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

mgr Daniel Siewert – dyrektor (P.O.) Wdeckiego Parku Krajobrazowego
tel. 790 826 835
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewa Goślicka – główna księgowa
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

inż. Monika Wiśniewska – st. specjalista ds. edukacji
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Karpus – specjalista ds. ochrony krajobrazu i wartości kulturowych
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

inż. Anna Chmara – strażnik
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr Krzysztof Skwirowski – st. strażnik
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mgr inż. Piotr Szumigaj – st. strażnik
tel./fax (52) 33 29 486 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Poczta ogólna i przekierowania:

Poczta ogólna:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Edukacja:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ochrona przyrody i krajobrazu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Straż parku:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Administrator strony i profilu Facebook: Anna Chmara, Daniel Siewert, Piotr Szumigaj