wpk

Zestaw zadań nr 2

1. Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego do Wdy uchodzą trzy rzeki; każda ma ponad 20 km długości. Wymień ich nazwy. (3 p.)

2. Wda przepływa m. in. przez rezerwat w Odrach. Jak się on nazywa i co się w nim chroni? (3 p.)

3. Choć daleko od Wdy, to jednak w jej dolinie, leży koło malutkiej osady Leosia potężny głaz narzutowy. Nosi on dwie nazwy. Jak brzmi przynajmniej jedna z nich? (2 p.)

4. Carpinus betulus to łacińska nazwa naszego drzewa, które było pseudonimem porucznika Alojzego Bruskiego, dowódcy działającego nad Wdą partyzanckiego oddziału AK. Jak nazywa się to drzewo? (1 p.)

5. Kto i kiedy uroczyście uruchomił elektrownię wodną w Żurze? (2 p.)

 

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 2”. Czas na odpowiedź do wtorku 15 października włącznie.

  • Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

Uwaga!!!

  1. Ze względu na błąd w jednym z adresów mailowych przedłużamy termin nadsyłania odpowiedzi na I zestaw zadań do czwartku 10 października włącznie.
  2. Na wniosek niektórych uczestników konkursu uzupełniamy jeden z zapisów regulaminowych. „Ze względu na charakter konkursu (nagrody etapowe i po zakończeniu konkursu) dopuszcza się przesyłanie odpowiedzi na poszczególne etapy konkursowe po upływie terminu odpowiedzi na pytania etapowe. Będą one zaliczane do całości konkursu, ale nie biorą udziału w nagradzaniu poszczególnych etapów. Możliwość odpowiedzi na dany zestaw kończy się po dwóch tygodniach od dnia ogłoszenia pytań tego zestawu.” Zmiana umożliwi podawanie prawidłowych odpowiedzi po dwóch tygodniach, a nie dopiero po zakończeniu wszystkich etapów.

Przypominamy pytania 1. zestawu:

1. Gdzie wypływa (zaczyna się), a gdzie kończy się (uchodzi) rzeka Wda? (2 p.)

2. Jednym z najpiękniejszych miejsc nad Wdą jest Stara Rzeka. Jej nazwa wzięła się od słowa „starorzecze”. Co to jest starorzecze? (2 p.)

3. Wda stanowi oś Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W którym roku został utworzony ten Park? (1 p.)

4. Wda jest główną rzeka krainy zwanej Kociewiem. Jak nazywa się zwierzę występujące w herbie Kociewia? (1 p.)

5. Kto dowodził armią „Pomorze”, która broniła naszych terenów przed Niemcami we wrześniu 1939 roku? (1 p.)