wpk

Ze względu na testowy charakter zestawu  nie zachowujemy regulaminowego ograniczenia do pięciu pytań. W mailu proszę podać tylko nr pytania i literę oznaczającą prawidłową odpowiedź. Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest właściwa.

 

1.      Na terenie Borów Tucholskich Wda meandruje, czyli tworzy zakola. Na takim zakolu rzeka:

a)      Podcina (podmywa) jeden brzeg, na przeciwnym osadza niesiony materiał

b)      Podcina oba brzegi

c)      Osadza na obu brzegach niesiony materiał

d)      Podcina brzeg lub osadza materiał – zależy to od głębokości rzeki.

2.      W swoim biegu Wda przepływa m. in. przez jeziora:

a)      Wdzydze, Lubiszewskie i Borzechowskie Wielkie

b)      Wieckie, Wdzydze i Kałębie

c)      Wieckie, Lubiszewskie i Wdzydze

d)      Lubiszewskie, Karsińskie i Schodno.

3.      Występująca w rezerwacie Dury (Wdecki PK) roślina – rosiczka, chwyta owady przy pomocy:

a)      Łodygi

b)      Liści

c)      Kwiatów

d)      Owoców.

4.      Jedną z postaci związanych z terenami Kociewia nadwdeckiego jest Bernard Sychta. Który z poniższych wpisów o nim nie jest prawdziwy?

a)      Ksiądz, działacz społeczny i znawca etnografii

b)      Autor „Słownictwa kociewskiego na tle kultury ludowej”

c)      W czasie okupacji hitlerowskiej ukrywał się w Osiu (powiat świecki, siedziba Wdeckiego Parku Krajobrazowego) przed gestapo

d)      Urodzony na Kaszubach, ksiądz, autor przekładów dzieł o tematyce religijnej.

5.      W ciągu ostatniego tysiąca lat tereny nad Wdą należały głównie do:

a)      Polski, Krzyżaków i Rosji

b)      Polski, Niemiec i Krzyżaków

c)      Polski, Niemiec i Austrowęgier

d)      Polski, Niemiec i Litwy.

6.      W największej w Borach Tucholskich partyzanckiej bitwie pod Błędnem nad Wdą hitlerowcom przeciwstawili się:

a)      Partyzanci AK i desant polsko-radziecki

b)      Wspólnie działający partyzanci kilku organizacji podziemnych

c)      Żołnierze Armii Czerwonej (Armii Radzieckiej)

d)      Członkowie Brygady Wileńskiej majora Łupaszki.

7.      Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego dokonano ostatnio sensacyjnego odkrycia archeologicznego. Chodzi o:

a)      Bardzo dobrze zachowany kieł mamuta z końca epoki lodowcowej

b)      Kurhan grobowy z bronią i narzędziami z początków państwa polskiego

c)      Ślady pól i osady sprzed 2000 lat

d)      Szczątki łodzi z końca X wieku, łączonej z misją św. Wojciecha.

8. W styczniu 2020 roku na terenach Pomorza Gdańskiego (tu przecież płynie Wda) będziemy obchodzić:

a)      Tysięczną rocznicę misji pruskiej św. Wojciecha

b)      Stulecie odzyskania niepodległości przez Pomorze

c)      Siedemdziesiątą piątą rocznicę zakończenia II wojny światowej

d)      Sześćdziesięciolecie otwarcia elektrowni w Żurze.

 

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 4”. Czas na odpowiedź do wtorku 29 października włącznie.

 • Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

LISTA NAGRODZONYCH ZA ODPOWIEDZI NA 2 ZESTAW PYTAŃ

 1. Chudecki Dominik (Starnie, woj. kujawsko-pomorskie)
 2. Grabska Amelia (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)
 3. Krupa-Hutorowicz Joanna (Jastrzębie, woj. kujawsko-pomorskie)
 4. Kuzimski Janusz (Laskowice, woj. kujawsko-pomorskie)
 5. Malinowska Emilia (Osie-Gdańsk)
 6. Radochoński Karol (Gdańsk)
 7. Smerlińska Ewa (Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie).
 8. Szmarowska Małgorzata (Gdańsk)
 9. Szyłańska Daria (Gdańsk)

Odpowiedzi nadesłało 158 osób. Nagrody książkowe funduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bractwo Czarnej Wody i Wdecki Park Krajobrazowy.

 

MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ Zestaw 2 – Odpowiedzi

 1. Dwie rzeki uchodzące do Wdy na terenie Parku w rzeczywistości dziś wpływają do Zalewu Żurskiego. Są to kolejno: Prusina (29 km) koło mostu drogowego w Tleniu i Ryszka (20 km) do Wylewów – części  Zalewu – na południe od Wierzchów. Ta druga wpływała do Wdy na obszarze, gdzie dziś jest najszersza część Zalewu. Do Wdy kilkaset metrów poniżej elektrowni w Żurze uchodzi Sobina (22 km), inaczej Sobinka lub Sobińska Struga.
 2. Rezerwat w Odrach to Kręgi Kamienne. Formalnie jest on rezerwatem przyrody nieożywionej, bo chroni kamienne kręgi i kurhany (zabytki kultu religijnego) z pierwszych wieków naszej ery. Jednak na głazach występuje kilkadziesiąt gatunków cennych porostów, również podlegających ochronie. Oczywiście można było to opisać innymi słowami.
 3. Polodowcowy głaz narzutowy leży w odległości 2 km od rzeki, ale w jej dolinie, powstałej tysiące lat temu (na jednej z teras rzecznych, czyli stopni w zboczu doliny). Jest to oficjalnie Kamień św. Wojciecha, często jednak zwany Diabelskim Kamieniem. Pierwsza nazwa wiąże głaz z drogą misją św. Wojciecha do Prusów, druga z licznymi w Polsce legendami o diabelskim pochodzeniu tych olbrzymich kamieni.
 4. Drzewo to oczywiście grab pospolity. Porucznik Bruski używał pseudonimów „Grab”, „Buk”, „Drwal”, związanych z lasem.
 5. Uroczystego uruchomienia elektrowni w Żurze dokonał 15 lutego 1930 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.

KOMENTARZ autora pytań:

 • Długości rzek z 1. pytania podaję za najbardziej chyba wiarygodnym źródłem, tj. Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (dziś Wody Polskie). Niestety, link do tych info już nie odszukuje strony. Podawane inne rzeki, jak Niechwaszcz, Trzebiocha czy Święta Struga, są dopływami Wdy, ale poza granicami Parku. 
 • W odpowiedzi na pytanie 5. pojawiały się błędy w nazwisku. Autor pytań uważa, że wymienienie funkcji I. Mościckiego, (prezydent) było niezbędne dla pełnego zaliczenia odpowiedzi. W jednej pojawił się grudzień 1929 roku. Owszem, elektrownię (część) wtedy uruchomiono, ale uroczyste otwarcie, to coś innego.
 • Organizator uznał, że jeszcze nie ma potrzeby publikowania listy wyników, gdyż dominująca większość uczestników nadal ma równe szanse na końcowe zwycięstwo. 
 • Chcąc znowu podkreślić zaangażowanie uczestników, organizator zdecydował o wylosowaniu dodatkowych trzech nagród wśród uczestników (poza sześcioma regulaminowymi). W ten sposób już 20 osób otrzymuje nagrody książkowe. Większość wysłano pocztą w piątek, resztę w poniedziałek.