wpk

W minionych tygodniach w obrębie tzw. Organistówki w Osiu trwają prace związane z modernizacją poszycia dachowego wraz z odbudową komina, orynnowaniem i naprawa części elewacji.

Dodatkowym elementem jest budowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. Budynek organistówki jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, toteż wszystkie prace uzgodnione zostały z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu. Całość prac wyceniona została przez wykonawcę robót na kwotę 99 900 zł. Przetarg na te prace wygrała lokalna firma Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Marek. J. Lejk/Urząd Gminy Osie
Osie 12.11.2019

Remont organistówki w Osiu 2

Remont organistówki w Osiu 3

Remont organistówki w Osiu 4