wpk

Na początku grudnia br. zakończył się remont tzw. Organistówki w Osiu. Zabytkowy obiekt, jeden z nielicznych na terenie naszej gminy, został wyremontowany przez lokalną firmę Zakład Stolarski M. i L. Malinowscy z Osia za kwotę 99900zł.

Prace przy zabytku obejmowały wymianę poszycia dachowego na dachówkę, tzw. karpiówkę, odbudowę części komina, nowe orynnowanie, uzupełnienie części spoin pomiędzy cegłami elewacji, a także budowę zadaszenia nad wejściem głównym do budynku. Prace zostały już odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, a obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydawana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świeciu. Jak informuje ks. Konrad Baumgart, proboszcz oskiej parafii – remonty przeprowadzone w obiektach zabytkowych naszej parafii tj. kościoła i organistówki ucieszą oczy nie tylko mieszkańców, ale i licznych turystów. Proboszcz wyraża nadzieję, że po tych remontach obiekty zabytkowe na trwałe wpisane w krajobraz wsi Osie przetrwają kolejne dziesięciolecia. Modernizacja organistówki mogła zostać zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Marek. J. Lejk/Urząd Gminy Osie
Osie 18.12.2019

Remont organistówki w Osiu - koniec 1

 

Remont organistówki w Osiu - koniec 2

Remont organistówki w Osiu - koniec 3

Remont organistówki w Osiu - koniec 4