wpk

Zarządzenie nr  1 / 2020

Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu

z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników

Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu

 

 

 

Na podstawie art. 30 § 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
( Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ustala się dla pracowników Wdeckiego Parku Krajobrazowego
    w Osiu 12 czerwca  2020 roku  - dniem wolnym od pracy w zamian
    za święto 15 sierpnia 2020 roku przypadające  sobotę.
  2. W dniu 12 czerwca 2020 roku  biuro Wdeckiego Parku
    Krajobrazowego będzie nieczynne dla interesantów.

§ 2

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.