wpk

W dniu 16.10.2019 roku do Wdeckiego Parku Krajobrazowego przyjechały dzieci (grupy „Żabki” i „Pszczółki”) z Przedszkola Publicznego w Drzycimiu. Przedszkolaki na początku uczestniczyły w prelekcji na temat drzew jakie możemy spotkać w naszym lesie. Następnie brały udział w spacerze w Ogrodzie Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Osie zbierając dary jesieni, które wykorzystały na warsztatach plastycznych. Nie zabrakło również zabaw ruchowych w parku.

1. Jaką różnicę wysokości pokonuje Wda od jeziora Krążno do ujścia? (2 p.)
2. Co znajduje się w logo Wdeckiego Parku Krajobrazowego? (2 p.)
3. Większość swojego biegu Wda prowadzi na terenie sandru. Co to za forma terenu – sandr? (2 p.)
4. Jakiego ptaka przedstawia zdjęcie obok? Gdzie zakłada on gniazda. Jakie jest jego główne pożywienie? (3 p.)
5. Jak się nazywał i w jakich latach żył główny budowniczy elektrowni Gródek i Żur? (3 p.)

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 3”. Czas na odpowiedź do wtorku 22 października włącznie.

Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

LISTA NAGRODZONYCH ZA ODPOWIEDZI NA 1 ZESTAW PYTAŃ

 1. Bielska Iwona (Male Gacno)
 2. Pitak Maciej (Chełm, woj. lubelskie)
 3. Tomaszkiewicz Agata (Gdańsk)
 4. Żywicka Julia (Gdańsk)
 5. Malinowska Anna (Osie, woj. kujawsko-pomorskie)
 6. Nagórska Oliwia (Miedzno, woj. kujawsko-pomorskie)
 7. Zielińska Karolina (Miedzno, woj. kujawsko-pomorskie)
 8. Woronowicz Maksym Aleksander Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie)
 9. Bronka Krzysztof (Małe Rudy, woj. kujawsko-pomorskie)
 10. Majka Róża (Węgierki, woj. wielkopolskie)
 11. Łuczak Andrzej (Mięcierzyn, woj. kujawsko-pomorskie)

Odpowiedzi nadesłało 180 osób. Nagrody książkowe funduje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Bractwo Czarnej Wody i Wdecki Park Krajobrazowy.

MIESZKAMY I WYPOCZYWAMY NAD WDĄ Zestaw 1 – Odpowiedzi

1. Wda wypływa z jeziora Krążnouchodzi do Wisły koło Świecia.
2. Starorzecze (linia przerywana) to jezioro w dawnym korycie rzecznym, powstałe w wyniku silnego meandrowania rzeki poprzez przecięcie szyi meandru (zakola). Początkowo ma rogalikowaty kształt, szybko zarasta.
3. Wdecki Park Krajobrazowy został ustanowiony 16 lutego 1993 roku.
4. W herbie Kociewia widnieje gryf – mityczne zwierzę, z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła.
5. Dowódcą armii „Pomorze”, walczącej na naszych terenach w kampanii wrześniowej, był generał dywizji Władysław Bortnowski.

KOMENTARZ autora pytań:

Wystarczyły krótkie odpowiedzi, podkreślające w szczególności cechy zapisane pogrubionymi literami.

Ponieważ był to pierwszy zestaw, odpowiedzi oceniano bardzo łagodnie. Punkty odejmowano jedynie za poważne błędy rzeczowe. Dotyczy to pytania 5. W odpowiedziach 4 razy wystąpił gen. Tadeusz Kutrzeba (dowódca armii „Poznań”) i 2 razy gen. Juliusz Drapella (dowódca 27 Dywizji Piechoty w składzie armii „Pomorze”). Kary punktowe były też za przekształcenie nazwiska d-cy. W dwóch przypadkach wypowiedź o starorzeczu zawierała cechy zupełnie nieistotne. Jedna osoba uznała zwierzę w herbie za orła. Dwie odpowiedzi były nie związane z istotą pytania. Jeden z uczestników pominął odpowiedź na pytanie.

Organizator uznał, że na razie nie ma potrzeby publikowania listy wyników, gdyż dominująca większość uczestników uzyskała maksymalna liczbę punktów.

Chcąc podkreślić zaangażowanie uczestników, organizator zdecydował o wylosowaniu dodatkowych pięciu nagród wśród uczestników (poza sześcioma regulaminowymi).

Program tegorocznej Nocy Sów będzie obejmował prelekcję na temat "Biologii i ekologii sów" połączoną z rozpoznawaniem głosów sów, którą poprowadzi dla Nas Dariusz Pałubicki. Będzie możliwość zobaczenia sów na żywo. W programie przewidziane jest również wyjście w teren na nocne nasłuchiwanie odgłosów sów, które zakończone zostanie wspólnym ogniskiem (prowiant - kiełbaski, chleb i itp. we własnym zakresie). Wyjście w teren jest uzależnione od panujących warunków pogodowych, ubiór stosowny do panujących warunków pogodowych, mile widziane latarki. 

Spotykamy się w Ogrodzie Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego o godz. 17.00.

W dniu dzisiejszym zostaliśmy zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą projekt pt. Badacze Historii Lipinek i okolic. Kilkoro dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podjęło się wyzwania napisania reportaży pod okiem specjalistów, przeprowadzenia wywiadów czy kopania na wykopalisku archeologicznym. Wszystkie grupy przedstawiły urywki swoich prac, a my wraz z innymi gośćmi z niecierpliwością czekamy na pełne reportaże które ukażą się w gazecie i na stronie szkoły. 

Zestaw zadań nr 2

1. Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego do Wdy uchodzą trzy rzeki; każda ma ponad 20 km długości. Wymień ich nazwy. (3 p.)

2. Wda przepływa m. in. przez rezerwat w Odrach. Jak się on nazywa i co się w nim chroni? (3 p.)

3. Choć daleko od Wdy, to jednak w jej dolinie, leży koło malutkiej osady Leosia potężny głaz narzutowy. Nosi on dwie nazwy. Jak brzmi przynajmniej jedna z nich? (2 p.)

4. Carpinus betulus to łacińska nazwa naszego drzewa, które było pseudonimem porucznika Alojzego Bruskiego, dowódcy działającego nad Wdą partyzanckiego oddziału AK. Jak nazywa się to drzewo? (1 p.)

5. Kto i kiedy uroczyście uruchomił elektrownię wodną w Żurze? (2 p.)

 

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 2”. Czas na odpowiedź do wtorku 15 października włącznie.

 • Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

Uwaga!!!

 1. Ze względu na błąd w jednym z adresów mailowych przedłużamy termin nadsyłania odpowiedzi na I zestaw zadań do czwartku 10 października włącznie.
 2. Na wniosek niektórych uczestników konkursu uzupełniamy jeden z zapisów regulaminowych. „Ze względu na charakter konkursu (nagrody etapowe i po zakończeniu konkursu) dopuszcza się przesyłanie odpowiedzi na poszczególne etapy konkursowe po upływie terminu odpowiedzi na pytania etapowe. Będą one zaliczane do całości konkursu, ale nie biorą udziału w nagradzaniu poszczególnych etapów. Możliwość odpowiedzi na dany zestaw kończy się po dwóch tygodniach od dnia ogłoszenia pytań tego zestawu.” Zmiana umożliwi podawanie prawidłowych odpowiedzi po dwóch tygodniach, a nie dopiero po zakończeniu wszystkich etapów.

Przypominamy pytania 1. zestawu:

1. Gdzie wypływa (zaczyna się), a gdzie kończy się (uchodzi) rzeka Wda? (2 p.)

2. Jednym z najpiękniejszych miejsc nad Wdą jest Stara Rzeka. Jej nazwa wzięła się od słowa „starorzecze”. Co to jest starorzecze? (2 p.)

3. Wda stanowi oś Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W którym roku został utworzony ten Park? (1 p.)

4. Wda jest główną rzeka krainy zwanej Kociewiem. Jak nazywa się zwierzę występujące w herbie Kociewia? (1 p.)

5. Kto dowodził armią „Pomorze”, która broniła naszych terenów przed Niemcami we wrześniu 1939 roku? (1 p.)

Dziś Gromada Zuchowa ze Świecia rozpoczęła cykl sprawnościowy "Leśnik". Przygotowaliśmy dla nich zajęcia na których mieli okazję poznać piętra lasu ich mieszkańców jak i pobawić się w rozpoznawanie i tworzenie tropów. Zuchy dowiedziały się też czym różni się praca leśniczego od pracy w Parku Krajobrazowym. Oczywiście każdy bardzo dobrze wiedział jak należy zachowywać się w lesie, co można robić, a czego nie można co nas bardzo cieszy.

 

W dniach 3-7 odwiedzili nas studenci z koła Naukowego KNGK Geoinformatyka w ramach obozu naukowego.

Pod czujnym okiem profesorów studenci współpracowali z archeologami. Dzięki ich pracy w terenie, udało się udokumentować w postaci modeli 3D m.in. (prawdopodobne) gockie pochówki łodziowate.

Podczas pracy w terenie studenci dokonali pomiaru osnowy, służącej jako nawiązanie dla badań geofizycznych. Przećwiczone zostało też tyczenie oraz pomiary GNSS. Na stanowisku archeologicznym studenci mogli poczuć się jak odkrywcy uczestnicząc w odwiertach próbnych w miejscu położenia gockiej osady sprzed 2000 lat.

Zestaw zadań nr 1

1. Gdzie wypływa (zaczyna się), a gdzie kończy się (uchodzi) rzeka Wda? (2 p.)
2. Jednym z najpiękniejszych miejsc nad Wdą jest Stara Rzeka. Jej nazwa wzięła się od słowa „starorzecze”. Co to jest starorzecze? (2 p.)
3. Wda stanowi oś Wdeckiego Parku Krajobrazowego. W którym roku został utworzony ten Park? (1 p.)
4. Wda jest główną rzeka krainy zwanej Kociewiem. Jak nazywa się zwierzę występujące w herbie Kociewia? (1 p.)
5. Kto dowodził armią „Pomorze”, która broniła naszych terenów przed Niemcami we wrześniu 1939 roku? (1 p.)

Zgodnie z regulaminem odpowiedzi należy nadsyłać na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z wpisem w temacie „Konkurs Wda – zestaw 1”. Czas na odpowiedź do wtorku 8 października włącznie.

Każda nadesłana odpowiedź powinna zawierać: nazwisko, imię i wiek autora oraz dokładny adres zamieszkania.

Wdeckiego Parku Krajobrazowego oczywiście nie zabrakło na Uczbie na Kociewiu.

Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na najważniejsze elementy mające wpływ na identyfikację Kociewia.
Jak wdrażać te informacje i przekazywać zwłaszcza młodemu pokoleniu, a także jak promować i propagować między innymi poprzez turystykę i kulinaria.

 

Bractwo Czarnej Wody we współpracy z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym ogłaszają Internetowy Konkurs Wiedzy „Mieszkamy i wypoczywamy nad Wdą”. Jest on częścią zainicjowanego przez Izbę Regionalną Ziemi Świeckiej Roku Rzeki Wdy. Propozycja jest skierowana do osób w każdym wieku. Do wygrania są ciekawe nagrody książkowe. Lubisz zagadki, quizy i inne łamigłówki przyrodnicze, historyczne i regionalne? Zachęcamy do udziału w naszym konkursie.

Co  tydzień (we wtorek, zaczynając od 1 października) będziemy na stronach internetowych Bractwa i Parku prezentować zadania, a uczestnicy konkursu, nie tylko zwycięzcy, będą mieli szansę na otrzymanie atrakcyjnych nagród.

W konkursie przewidziane są nagrody za każdy tygodniowy etap oraz za łączny wynik uczestnika po podsumowaniu wszystkich części konkursu. Dla placówki (szkoły, biblioteki, instytucji), której członkowie będą najliczniej uczestniczyć w konkursie, przewidziano nagrodę specjalną.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach Bractwa www.bractwoczarnejwody.org.pl i Wdeckiego Parku Krajobrazowego http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk

Organizatorzy proszą o promocję konkursu w Waszym środowisku – wśród uczniów i ich rodziców, nauczycieli, czytelników bibliotek oraz innych osób zainteresowanych geografią, przyrodą, historią i kulturą regionu.