wpk

Śliwiczki, krzyż drewniany przy drodze, w tle widoczny wiadukt kolejowy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Starnie, krajobraz wsi

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Tleń, zespół zabudowań dworca kolejowego - widok od południowego wschodu

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Trzebciny, Leśnictwo Siwe Bagno nr 27 (30) Nadleśnictwo Osie – dom leśniczego

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Wałkowiska, dom Jana Górskiego

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Jezioro Wierzchy, widok z drogi (grobli), aleja stuletnich lip – widok w kierunku zachodnim

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Zdroje, dawny budynek mieszkalny (obecnie sklep) w centrum wsi – na pierwszym planie widoczny okazały kasztanowiec

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Zielonka, widok ogólny wsi od pn. – zach.

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...

Leśniczówka Wygoda Nadleśnictwo Osie, budynek mieszkalny i gospodarczy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Czytaj więcej...