gwpk

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/3/2016 z dnia 18.07.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/3/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wizyty studyjnej na Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/2/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/2/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Islandii w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 dla programu PL02.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2016

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę:

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/8/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie oraz wydanie wznowienia Informatora przyrodniczo – turystycznego o Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/7/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie imprezy plenerowej Dni otwarte w ogrodzie edukacyjnym GWPK „Rycykowy Zakątek”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/6/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji ww. projektu.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/5/2015 z dnia 03.08.2015 r.

 Przedmiot zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na organizacji konferencji projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim”
pobierz protokół


Kowal, 07.08.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający:
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: 54 284 – 22 – 26
Fax: 54 274 – 11 – 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie pełnomocnictwa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Plac Teatralny 2, 87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszał This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy GWPK z opisem ścieżki dydaktycznej.
Dostawa obejmuje:
-    dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko  w miejsca wskazane przez Zamawiającego;
-    przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy
-    protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

Pobierz pliki:
Download this file (zap_ofert_07.08.2015.zip)zap_ofert_07.08.2015.zip187 Kb

Czytaj więcej...