gwpk

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/1/2015 z dnia 16.02.2015 r.

 

Przedmiot zamówienia: przygotowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlano - wykonawczy moninoringu wizyjnego CCTV, instalacji teletechnicznych i multimedialnych oraz ekspozycji i architektury wnętrz.
pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/2/2015

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na organizację i przeprowadzenie 14 szkoleń dla uczniów szkół rolniczych i rolników oraz 13 zajęć praktycznych dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i młodzieży szkół średnich w terenie oraz organizacji imprezy przyrodniczo-plenerowej pn. Święto Łąk

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2015

 Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlano - wykonawczy monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji teletechnicznych i multimedialnych oraz ekspozycji i architektury wnętrz.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/5/2014

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług polegających na zarządzaniu projektem.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/4/2014 z dnia 04.12.2014 r.

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlano-wykonawczego architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji wizualnej
pobierz protokół

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/3/2014 z dnia 04.12.2014 r.

 Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim”, realizowanego w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego przez Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wraz z jednostkami współrealizującymi: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, współfinansowanego ze środków Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/4/2014

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji projektowej: projekt budowlano - wykonawczy architektury krajobrazu, oświetlenia ogrodu oraz komunikacji wizualnej.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe nr EOG/3/2014

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Czytaj więcej...

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym nr EOG/2/2014 z dnia 07.11.2014 r.

 Przedmiot zamówienia: Wykonanie za rzecz Zamawiającego usług polegających na promocji projektu w tym organizacji konferencji otwierającej projekt, wykonaniu gadżetów promocyjnych, zleceniu komunikatów w prasie i radiach, zakupie tablic informacyjnych, zebraniu i opracowaniu materiałów do folderów promocyjnych i druku folderów promocyjnych
pobierz protokół

Zapytanie ofertowe nr EOG/2/2014

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na promocję projektu, w tym: organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie gadżetów promocyjnych, zlecenie komunikatów w prasie i radiach, zakupie tablic informacyjnych, zebranie i opracowanie materiałów do folderów promocyjnych i druk folderów promocyjnych.

Czytaj więcej...