zpkchin

Wniosek dla inwestorów

Opis zamierzeń inwestycyjnych - do pobrania:

zawartość wniosku.doc

zawartość wniosku.pdf

Rozporządzenie Nr 6 i 7 Wojewody kujawsko-pomorskiego

z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie Nadwiślańskiego i Chełmińskiego Parku Krajobrazowego - do pobrania:

Rozporzedzenie nr 6 i 7 z 2009 Wojewdy kujawsko-pomorskiego.pdf

Rozporządzenie Nr 19/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego

z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chelmińskiego Parku Krajobrazowego - do pobrania:

Rozporzadzenie Nr 19 2005.pdf

Rozporządzenie Nr 20/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego

z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego - do pobrania:

Rozporzadzenie Nr 20 2005.pdf

Zarządzenie Nr 349/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego

z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Zespolu Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego wraz z uzasadnieniem - do pobrania:

Zarzadzenie Nr 349 2005.pdf

Ustwawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0880.htm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1588.htm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzialywać na środowisko oraz szczególowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaywaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2573.htm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0769.htm