zpkchin

Wykaz wszystkich aktów prawnych związanych z ZPKChiN

Wykaz wszystkich aktów prawnych związanych z utworzeniem i reorganizacją Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Pobierz plik akty_prawne_ZPKChiN.doc

Rozporządzenie Nr 6/2009 wojewody kujawsko-pomorskiego

Rozporządzenie Nr 6/2009 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Pobierz plik rozporzadzenie_13_maj_2009.pdf

Rozporządzenie Nr 19/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.

Rozporządzenie Nr 19/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.

Pobierz plik Rozporzadzenie_Nr_19_2005.pdf

Rozporządzenie Nr 20/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r

Rozporządzenie Nr 20/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Pobierz plik Rozporzadzenie_Nr_20_2005.pdf

Zarządzenie Nr 349/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 349/2005 wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Zespolu Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego wraz z uzasadnieniem

Pobierz plik Zarzadzenie_Nr_349_2005.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/1105.htm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0769.htm

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddzialywać na środowisko oraz szczególowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaywaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2573.htm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowyi zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/1588.htm

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/0880.htm