zpkchin

   Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą zrealizuje przedsięwzięcie pn.:   

                    "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych                                  Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

                 Przedsięwzięcie finansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                            i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kwota dofinansowania: 99.995,00 zł. 

Udział dofinansowania WFOŚiGW: 100 %