zpkchin

#KONKURS #PARKKRAJOBRAZOWY #NADWISŁĄ

Pstryknij sobie fotkę z tablicą informującą o formie ochrony przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą i wygraj atlas przyrodniczy!

Formą ochrony przyrody jest np. park krajobrazowy, rezerwat, obszar Natura 2000, użytek ekologiczny, pomnik przyrody i in.

Więcej informacji na temat form ochrony przyrody na:

www.crfop.gdos.gov.pl - Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

www.gos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!"

Termin nadsyłania zdjęć: 06.02.2018 r.

Zdjęcia wraz ze zgodą rodzica na udział w konkursie internetowym proszę przesyłać na adres mailowy:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.