zpkchin

Rezerwat „Zbocza Płutowskie” jest jednym z większych rezerwatów stepowych w Dolinie Dolnej Wisły. Składa się z trzech odrębnych obszarów o łącznej powierzchni 34,49 ha. Rezerwat obejmuje ponad 3,5 km odcinek wysokiego, sięgającego 87 metrów n.p.m. i stromego, nachylonego do 30o zbocza doliny Wisły. Północna granica rezerwatu znajduje się w miejscowości Starogród natomiast od południa sąsiaduj z rezerwatem „Płutowo”. Cała powierzchnia rezerwatu znajduje się w obszarze Natura 2000 „Zbocza Płutowskie” (PLH040040).

Czytaj więcej...

Rezerwat „Góra Św. Wawrzyńca” należy do najmniejszych rezerwatów położonych w Dolinie Dolnej Wisły. Jego powierzchnia obejmuje zaledwie 0,75 ha, a łączna długość granicy wynosi niespełna 510 metrów. 

Czytaj więcej...

Rezerwat jest cennym obiektem do badań naukowych, gdyż analiza osadów zgromadzonych w rynnie jeziornej pozwala rekonstruować historię rozwoju poszczególnych komponentów środowiska Doliny Dolnej Wisły w ciągu ostatniego zlodowacenia.

Czytaj więcej...

Rezerwat „Płutowo” swym zasięgiem obejmuje głęboko wcięty parów znajdujący się na zboczu doliny Wisły pomiędzy miejscowościami Kiełp i Płutowo. Dnem parowu płynie struga a leśny krajobraz rezerwatu urozmaicają liczne powalone i połamane konary.

Czytaj więcej...