zpkndw

1. Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

    Kwota dofinansowania: 99.900,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 100%

Od maja do połowy października br. przeprowadzonych zostało 30 zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie z zajęć skorzystało 800 dzieci.  Zajęcia odbywały się w Grucznie oraz w Chrystkowie. Tematyka zajęć była następująca:                                                                                                        - "Ryby znad Doliny Dolnej Wisły",                                                                                                                                                                                             - "Owce na wypasie, czyli czynna ochrona muraw kserotermicznych",                                                                                                                                        - "Pszczelarstwo dla najmłodszych, czyli po co nam pszczoły",                                                                                                                                                  - "Ptaki znad Doliny Dolnej Wisły",                                                                                                                                                                                              - "Rośliny znad Doliny Dolnej Wisły.

 

2. "Konferencja popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły"

 Kwota dofinansowania: 3.500,00 zł     Udział dofinansowania przez WFOŚiGW: 33,49%

Zorganizowana konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz przedstawienia planów na kolejne lata. W konferencji wzięło udział 100 osób – przedstawiciele m.in. z branży przyrodniczej, pracownicy Parków Krajobrazowych, kadra naukowa, władze gmin  i powiatów z terenu ZPKChiN. Podczas dwóch bloków wystąpień przybyli prelegenci przedstawili walory przyrodniczo-kulturowe Doliny Dolnej Wisły. Po wykładach odbyła się część plenerowa w miejscowości Chrystkowo. Drugiego dnia zaproszeni goście uczestniczyli w sesji terenowej, podczas której zapoznani zostali z „Czynną ochroną roślinności kserotermicznej poprzez przywracanie wypasu rodzimych ras owiec – Murawy Gruczna” oraz „Tworzeniem na barkach wysp rozrodczych dla rybitw na Wiśle”. Na zakończenie zwiedzili wraz z przewodnikiem miasto Chełmno. Dla wielu zaproszonych gości, którzy nie znają tego terenu, była to okazja do poznania najcenniejszych miejsc w dolinie Wisły oraz w najbliższym sąsiedztwie.