Zajęcia w ogrodzie dydaktyczno-przyrodniczym BPK

Siedziba BPK znajduje się w miejscowości Grzmięca nad jeziorem Strażym. Przy siedzibie Parku funkcjonuje ogród dydaktyczny i posterunek meteorologiczny. 
Dyrekcja BPK prowadzi również pasiekę dydaktyczną. 
W ramach prowadzonej tu edukacji przyrodniczej w ciągu roku z usług korzysta 3-4 tysiące dzieci i O młodzieży oraz osób dorosłych.
W ramach edukacji ekologicznej Brodnicki Park Krajobrazowy oferuje m.in.: 
a) bazę dydaktyczną - sala, muzeum - Zielona Szkoła "Eko - Gaj" w Gaju. 
b) ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:

Piesza ścieżka dydaktyczna "Bobrowiska"
Długość ścieżki wynosi ok. 4 km Trasa prowadzi wzdłuż zachodniego brzegu Skarlanki na północ od Grzmięcy. Możliwość zobaczenia elektrowni wodnej, wylęgarni ryb, torfowiska z rosiczką i bagnem zwyczajnym. Nad Skarlanką żyją 2 rodziny bobrów a o ich obecności świadczą liczne ślady żerowania tzw. zgryzy bobrowe (ścięte bądź nadgryzione drzewa), nory, magazyn pokarmu. Do zobaczenia sosny w wieku 139 lat (2006 r.) noszące ślady żywicowania. Na początku trasy duża tablica informacyjna.

Rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego "Retno" 
Jest to trasa o długości ok. 10 km Swoim zasięgiem obejmuje południowo-wschodnią część BPK. Okolicę stanowi mozaika pól i lasów, pośród których położone są jeziora rynnowe. W leśniczówce Tęgowiec poznajemy oswojonego dzika. Kolejnym etapem trasy jest rezerwat leśny "Retno". W drodze powrotnej zwiedzamy muzeum przyrodnicze w Gaju.

Kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego "Bachotek" 
Trasa ta rozpoczyna się w Grzmięcy nad brzegiem jeziora Strażym. Po przepłynięciu jeziora (ok. 400 m) dopływamy do półwyspu o nazwie "Okopy", gdzie znajdują się ślady grodziska wczesnośredniowiecznego. W czasie wyprawy poznajemy m. in. roślinność wodną, połacie chronionych grzybieni białych. Dalej trasa prowadzi zabagnioną doliną rzeczną o dł. 2,5 km. Mijamy po drodze rezerwat "Bachotek" utworzony w celu ochrony kłoci wiechowatej. Jest to także miejsce lęgowe kaczek, łabędzi, łysek i perkozów. Często można zaobserwować wydry, norki amerykańskie, żerujące czaple siwe oraz polujące bieliki. Zakończenie trasy następuje w stanicy PTTK w Bachotku. Całkowita długość trasy wynosi ok. 9 km.

Przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna "Grabiny - Łąkorz" 
Długość trasy wynosi ok. 4 km. Ścieżka zaczyna się przy leśniczówce Grabiny (duża tablica informacyjna) i prowadzi wzdłuż południowego brzegu jeziora Łąkorz i kanału do jeziora Wielkie Partęczyny, by stamtąd powrócić do Grabin. Pierwszym przystankiem jest drzewostan sosnowy ze śladami żywicowania metodą polską. Kolejne przystanki to: 2 pomniki przyrody, podmokły ols, zgryzy bobrowe nad jeziorem Wielkie Partęczyny, torfowisko, bór bagienny i uprawa leśna. Przy przystankach znajdują się małe tablice informacyjne. Ścieżka powstała przy współpracy z Nadleśnictwem Brodnica i oprócz walorów przyrodniczych promuje także prowadzenie właściwej gospodarki leśnej i łowieckiej na obszarach chronionych.