Zapraszamy do uczestnictwa w przedsięwzięciu „ESKAPADA. Poznaj swój region z przewodnikiem”, które w tym roku przypada na 29-30 maja. Rozpoczęcie o godzinie 10:00, zakończenie o godzinie 12:00. 

Akcja rozpocznie się prezentacją filmu o przyrodzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (20 min.)

Następnie uczestnicy rozpoczną zwiedzanie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Bobrowiska”.

Trasa przebiega wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ

od Grzmięcy. Po drodze widoczny jest tartak, nieczynny młyn, elektrownia

wodna i wylęgarnia ryb. Długość ścieżki „Bobrowiska” wynosi ok. 4 km.

Osoby chętne, prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią odzież terenową

i obuwie dostosowane do spaceru po terenie leśnym. Wszyscy uczestnicy

podczas pobytu otrzymają materiały informacyjno-dydaktyczne

dotyczące Brodnickiego Parku Krajobrazowego.