KOMUNIKAT

W sprawie przyjmowania grup szkolnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”

w ramach edukacji ekologicznej

Od 1 czerwca 2021r. otwieramy Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaju-Grzmięcy, w którym odbywać się będą dwudniowe zajęcia edukacyjne (łącznie z jednym noclegiem). Ośrodek dysponuje 30 miejscami noclegowymi. W związku z obowiązującymi obostrzeniami w całym kraju związanymi z pandemią SARS-COV-2, informujemy ze zobowiązani jesteśmy stosować przepisy zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( Dz. U. z 2020r. poz.2211) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawi obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.z 2017r. poz.2166). Zgodnie z przepisami jesteśmy zobowiązani udostępnić dla grup nie więcej niż 50 % miejsc w naszym obiekcie tzn. na 30 miejsc noclegowych tylko 15 łóżek może być zajętych.

Ww. rozporządzenie nie przewiduje zmiany tego limitu w przypadku kwaterowania dzieci i młodzieży oraz wliczaniu do limitu osób zaszczepionych.

Posiłki spożywane będą przez grupy na zewnątrz budynku pod zadaszoną wiatą przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” we własnym zakresie lub w formie cateringu przez firmy do tego uprawnione.

W kwestii warunków sanitarnych, dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. z 2020r. poz. 1604) oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół z dnia 17 maja 2021r.. Z naszej strony zgodnie z wytycznymi zabezpieczymy obiekt w środki dezynfekujące dla uczestników oraz termometr. Po każdej grupie dezynfekowane będą pomieszczenia oraz wyznaczone będzie miejsce izolacji dla osoby chorej.

W momencie zmiany obostrzeń i związanych z tym przepisów na bieżąco będziemy informować w kolejnym komunikacie.