Poniżej przedstawiamy bilans Brodnickiego Parku Krajobrazowego za 2020 rok wraz z załącznikami.