Dnia 23 kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy do zwiedzania ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska" z przewodnikiem. Rejestracja osób chętnych do zwiedzania jest możliwa na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl
Miejsce zbiórki sala dydaktyczna przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo.
Zaplanowano prezentację filmu o przyrodzie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (20 min.), następnie zwiedzanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Bobrowiska”. Trasa przebiega wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Skarlanki na północ od Grzmięcy. Po drodze widoczny jest tartak, nieczynny młyn, elektrownia wodna i wylęgarnia ryb. Znajduje się tu tablica z zaznaczonym przebiegiem ścieżki oraz punktami przystankowymi. Różnica poziomów między Skarlanką a położonym dalej jeziorem Strażym wynosi ok. 5 m. Do końca lat 60-tych ubiegłego wieku spławiano tędy drewno. Obok jazu znajduje się Zakład Wylęgu i Rozrodu Jesiotra Ostronosego, gdzie prowadzona jest restytucja, czyli przywrócenie tego gatunku do naszych wód. Długość ścieżki „Bobrowiska” wynosi ok. 4 km, trasa łatwa.
Osoby chętne, prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią odzież terenową i obuwie dostosowane do spaceru po terenie leśnym. Wszyscy uczestnicy podczas pobytu otrzymają materiały informacyjno-dydaktyczne dotyczące Brodnickiego Parku Krajobrazowego.