3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym szczególnym dniu przypominamy o bezcennej wartości dzikiej przyrody.
Nasze nieodpowiedzialne działania powodują wymieranie gatunków, dlatego kraje całego świata ratyfikowały Konwencję waszyngtońską o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), sporządzoną w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r.
Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi i produktami pochodnymi oraz zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.
Sekretarz generalny ONZ powiedział, że ludzkość toczy samobójczą wojnę z przyrodą. Na naszych oczach giną tysiące gatunków zwierząt i roślin, upadają ekosystemy. Za ten chaos odpowiada działalność człowieka. Ale jednocześnie - to właśnie nasze działanie, wspólna troska, może zakończyć tę wojnę. W Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypomnijmy sobie, że nasza przyszłość zależy od tego, co uda się ocalić.
To nie przyroda nas potrzebuje, to my potrzebujemy dzikiej przyrody. Czas skończyć podcinanie gałęzi, na której siedzimy wraz z milionami innych istnień. Nadszedł czas, by zakończyć samobójczą wojnę z przyrodą.
Fot. K.Czubachowska, S.Seroka