W dniu 13 marca 2023 r. pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego realizowali działania ochrony czynnej pła torfowcowego przy północnym brzegu jeziora Kochanka. Cenne siedliska przyrodnicze i gatunki roślin stwierdzone w granicach tej powierzchni zależne są od utrzymania wysokiego poziomu wód gruntowych. Czynnikiem, który w znaczący sposób pogarsza warunki wilgotnościowe na torfowisku, jest nadmierny rozwój drzew, szczególnie brzozy i sosny. Dodatkowo drzewa rosnące na ple zacieniają gatunki roślin naczyniowych, które na tym siedlisku, w większości należą do grupy światłożądnych. Zmniejszenie dopływu światła do powierzchni torfowiska skutkuje zanikiem cennych składników flory, w tym rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia. Brak działań ochronnych na tym obszarze doprowadziłyby do całkowitego zamierania torfowiska.