W dniu 25 kwietnia 2023 r. w sali dydaktycznej przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Sławomir Flanz przybliżył zebranym temat: „Audyt krajobrazowy jako jeden z dokumentów niezbędnych do opracowania Planu ochrony parku”, natomiast prof. Michał Jankowski przedstawił prezentację dotyczącą identyfikacji obszarów sprzyjających retencji wody na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz konieczności ochrony tych obszarów. Na zakończenie Sławomir Seroka - Dyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego omówił bieżące tematy związane z naruszeniami zakazów obowiązujących na terenie parku, co wywołało burzliwą dyskusję.