Jeziora i rzeki znajdujące się na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w sezonie letnim służą wypoczynkowi i rekreacji znacznej grupy osób. Walory parku umożliwiają i sprzyjają aktywnym formom spędzania wolnego czasu w tym uprawiania sportów wodnych; pływania, nurkowania albo zwyczajnej rekreacji na kajaku, łódkach czy supach  - to wszystko sprawia, że kąpieliska nad naszymi rzekami i jeziorami wypełniają się osobami korzystającymi z tego sposobu spędzania wolnego czasu. Niestety, brak wyobraźni, niefrasobliwość w wodzie, alkohol, a także naturalne zagrożenia mogą stać się powodem tragedii lub nieszczęśliwych wypadków.

Większość stwierdzanych utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących zasad i przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych, których nie brakuje na naszym terenie. W związku z powyższym Brodnicki Park Krajobrazowy przygotował opracowanie pt.:

"Analiza zagrożeń i identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji
na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego".

Niniejsze opracowanie przesłane zostało do akceptacji do urzędów gmin na terenie których zlokalizowany jest Brodnicki Park Krajobrazowy do Powiatowych Komendantów Policji w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim celem zapoznania się z treścią dokumentu i zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie do 31 lipca br. żadna z instytucji nie zgłosiła uwag.  co jest jednoznaczne z akceptacją "Analizy...".

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe opracowanie i zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.