Człowiek aby zaspokoić swoje potrzeby stopniowo zmienia krajobraz. Pierwotne siedliska z niego znikają a na ich miejsce pojawiają się wytwory człowieka, do których nie zawsze zwierzęta potrafią się dostosować. Powierzchnia terenów naturalnych stopniowo maleje i co gorsza postępuje również fragmentacja oraz izolacja ocalałych obszarów naturalnych.

Naszym zadaniem jest tak ukształtować teren, aby różne gatunki zwierząt mogły bezpiecznie się przemieszczać. Trasy ułatwiające przemieszczanie się zwierząt nazywane są KORYTARZAMI EKOLOGICZNYM.