2 lutego 2024 r. przypada Światowy Dzień Mokradeł.

Tegoroczne święto odbywa się pod hasłem „Mokradła i dobrostan człowieka”.

Wszystkie aspekty dobrostanu człowieka (fizyczny, psychiczny i środowiskowy) powiązane są z dobrym stanem terenów podmokłych na świecie. Ludzie czerpią pożywienie, inspirację i odporność z tych ekosystemów. Przez tysiące lat zakładano osady w pobliżu mokradeł, aby zyskać dostęp do ryb i innych źródeł pożywienia oraz słodkiej wody do uprawy roślin i chowu zwierząt gospodarskich. Rzeki i strumienie występujące na mokradłach zapewniają substancje bogate w składniki odżywcze, które zasilają rozległy łańcuch pokarmowy.

Mokradła zatrzymują wodę w środowisku, zatrzymują biogeny i zanieczyszczenia, zmniejszają efekt cieplarniany, są ważnym siedliskiem dla roślin i zwierząt (większość polskich ostoi ptasich znajduje się na mokradłach), są bardzo istotnym elementem korytarzy ekologicznych, umożliwiających migrację zwierząt. Nie do przecenienia jest również znaczenie mokradeł w kulturze i nauce.