Rok 2024 jest rokiem w którym prowadzony będzie VIII Międzynarodowy Spis Gniazd Bociana Białego (łac. Ciconia ciconia),  jest on realizowany na obszarze Europy i Afryki Północnej raz na 10 lat. Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy.

Brodnicki Park Krajobrazowy również jest zaangażowany w tą akcję i będzie przeprowadzał inwentaryzację wszystkich gniazd na terenie gmin leżących i przyległych do terenu parku.