Wydarzenia

 • Piknik na Dzień Ochrony Środowiska

  03.06.2021

  Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 5 czwerwca 2021 r. o godz. 11.00 w parku na Bydgoskim Przedmieściu odbędzie się ekopiknik.

  Światowy Dzień Ochrony Środowiska to najważniejsze, najszerzej obchodzone i jedno z najstarszych świąt ekologicznych, ustanowione w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym dniu prezydent Torunia wraz ze współorganizatorami zaprasza mieszkańców na ekopiknik, który odbędzie się przy amfiteatrze w Parku na Bydgoskim Przedmieściu. Więcej...

   
 • Komunikat 1/2021

  02.06.2021

  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że dnia 4 czerwca 2021 r.

  siedziba Parku i ośrodek edukacji ekologicznej w Rudzie będą nieczynne.

   
 • Uchwała sejmiku województwa w sprawie GLPK

  01.06.2021

  Publikujemy obowiązującą od 1 czerwca 2021 r. Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

  https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-xxx44321-sejmiku-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-22-marca-2021-r-w-sprawie-gorzniensko-lidzbarskiego-parku-krajobrazowego/

   
 • Projekt ThreeT - Bike park na terenie GLPK

  31.05.2021

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestnicząc w projekcie Interreg Europa o nazwie ThreeT (Thematic Trail Trigger) opracował Plan Działania (Action Plan) dla parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dokumentu zarekomendowano szereg działań dotyczących poprawy warunków uprawiania turystyki aktywnej, szczególnie rowerowej, na obszarze parków krajobrazowych. Zalecenia te uwzględniają dobre praktyki i doświadczenia partnerów projektu ThreeT. Wdrożenia opisane w Planie Działania zostaną ujęte w dokumentach strategicznych Województwa. Ich realizacja możliwa będzie w latach 2022-2027, przy pomocy programów europejskich i środków własnych partnerów.

   
 • POTOMEK DĘBU RZECZYPOSPOLITEJ

  29.05.2021

  W dniu 6 maja br. na terenie rezerwatu przyrody "Jar Brynicy" w Leśnictwie Borek został posadzony potomek ponad 500-letniego pomnika przyrody "Dębu Rzeczypospolitej", który 25 grudnia ubiegłego roku został zniszczony w skutek podpalenia.

  Zaproszeni goście, w tym Edward Siarka - wiceminister klimatu i środowiska wraz z parlamentarzystami, w zgliszczach poległego w pożarze pomnika przyrody uroczyście posadzili nowy dąb, który został wyhodowany z żołędzia swojego „ojca” - Dębu Rzeczypospolitej.

  Tak ważny i uroczysty dzień nie zakończył się na posadzeniu tylko jednego drzewa. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”, przedstawiciele władz państwowych, Lasów Państwowych, samorządów oraz społeczeństwa wspólnie posadzili na terenie leśnictw Borek nowe pokolenie drzew, które z dnia na dzień stanie się lasem.

  Posadzenie potomka Dębu Rzeczypospolitej, to bardzo ważne wydarzenie, które na zawsze wpisze się w historię Pojezierza Dobrzyńskiego, ale także polskiej przyrody, nadzieją na przyszłość.

   

Warto zobaczyć

 • Czosnek niedźwiedzi

  04.12.2013

  Roślina rzadko spotykana na terenach niżowych. Uznawana za gatunek górski. Występuję w miejscach gdzie utrzymuje się wysoki poziom wód gruntowych. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Roślina wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia. Czosnek niedźwiedzi licznie występuje w rezerwacie "Szumny Zdrój", gdzie porasta podmokłe tereny źródliskowe. Jedno z jego stanowisk możemy obserwować niedaleko jeziora Wapionka. Roślina jest objęta ochroną gatunkową, pamiętajmy o tym, aby jej nie zrywać oraz dbać o miejsca jej występowania. Więcej na temat czosnku niedźwiedziego tutaj.

   
 • Jezioro Czarny Bryńsk

  20.02.2014

  Malownicze, śródleśne jezioro leżące w granicach rezerwatu florystycznego "Czarny Bryńsk". Nad brzegiem jeziora rośnie rzadka w tej części Polski szuwarowa roślina - kłoć wiechowata. Na powierzchni wody zaobserwować można skupienia grzybieni białych. Natomiast na przylegającym do jeziora torfowisku (objętym ochroną ścisłą) występują inne chronione gatunki roślin tj.: rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, bagnica torfowa.

   
 • Głaz na trójstyku

  03.07.2014

  Symboliczny głaz narzutowy znajdujący się na styku trzech województw - kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W tym miejscu przebiegła również niegdyś granica pomiędzy dwoma zaborami: pruskim i rosyjskim.

   
 • Muzeum leśne

  15.07.2014

  W 2005 roku przy Nadleśnictwie Lidzbark powstało muzeum leśne. Zgromadzono tam tablice dotyczące zagadnień leśnych, eksponaty zwierząt, przekroje drewna różnych gatunków drzew oraz sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie. Można tu zobaczyć m.in. pierwszy komputer nadleśnictwa, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu. Muzeum można zwiedzać samodzielnie w dni robocze w godz. 7:00-15:00. Więcej.

   
 • Szumny Zdrój

  17.01.2014

  "Szumny Zdrój" to jeden z najciekawszych rezerwatów na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Powstał w 1958 roku. Położony jest nad brzegiem jeziora Młyńskiego. Jego obszar odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Przez rezerwat przebiega leśna ścieżka dydaktyczna prowadząca do najważniejszego punktu w rezerwacie, którym jest potężna nisza źródliskowa. Wypływające z niej wody dają początek licznym strumieniom, łączącym się w potok spływający do jeziora Młyńskiego. Szumowi owego zdroju rezerwat zawdzięcza swoją nazwę. Pośród strumieni, kamieni i drzew łanowo rosą mchy, paprocie oraz rzadki gatunek naszej flory - czosnek niedźwiedzi.