KONKURS PLASTYCZNY

Ogłaszamy II Edycję Konkursu Plastycznego pt. „Skarby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego”. Tegoroczna edycja ma zasięg wojewódzki i skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie swoich plastycznych dzieł pocztą na adres siedziby GLPK z dopiskiem „Skarby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego”. Pracę można również dostarczyć osobiście. Technika wykonania jest całkowicie dowolna, wymaganym formatem jest rozmiar A3. Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Konkurs zakończyć się 30 września 2014 br. Wyniki ogłosimy na naszej stronie internetowej oraz poinformujemy telefonicznie. Szczegóły konkursu zamieszczono w załączonym Regulaminie.