Ścieżka "Szumny Zdrój” – trasa o długości około 2,5 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Trasa ścieżki przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można polodowcowe formy krajobrazu takie jak: kemy, ozy czy też zagłębienia wytopiskowe. Jednym z najciekawszych punktów jest rozległa nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na dnie niszy rośnie rzadki w tej części Polski, górski gatunek - czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia tj. kwiecień-czerwiec. Na zboczu niszy znajduje się punkt widokowy. Więcej...

Ścieżka "Leśna szkoła odkrywców" - nowa ścieżka edukacyjna utworzona przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Więcej...

Ścieżka "Źródła Brynicy" - trasa ma długość ok. 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek tj. Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Ostrowy. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii tych terenów, dotrzemy nad jez. Bryńsk Szlachecki, przy którym znajdują się źródła rzeki Brynicy, odwiedzimy rezerwat florystyczny "Czarny Bryńsk" oraz poznamy gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Parku. Więcej...

"Do Dębu Rzeczypospolitej” – trasa o długości ok. 6 km. Ścieżka biegnie przez leśne kompleksy do rezerwatu "Jar Brynicy II". W rezerwacie zobaczymy potężne ponad 200-letnie sosny z "kuźniami" dzięciołów. Znajduje się tam również punkt widokowy na rozległy jar rzeki Brynicy. W rezerwacie rósł największy w Parku pomnik przyrody – mierzący 35 m wysokości, ponad 550-letni „Dąb Rzeczypospolitej”. Niestety po jego podpaleniu przez nieznanych sprawców (dn. 24/25.12.2020 r.), pomnik dostępny jest do zwiedzania już tylko jako tzw. "świadek". Trasa ścieżki na mapie.

"Do rezerwatu Czarny Bryńsk” – trasa o długości ok. 4 km. Prowadzi głównie przez tereny leśne. Punktem docelowym jest florystyczny rezerwat „Czarny Bryńsk”. Obejmuje on swoimi granicami malownicze, śródleśne jezioro Czarny Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów i torfowiskiem z owadożerną rosiczką okrągłolistną. Przy brzegach akwenu rośnie rzadki w tej części Polski gatunek – kłoć wiechowata. Na tafli jeziora natomiast, zobaczyć można skupienia grzybieni białych. Trasa ścieżki na mapie.

"Wokół jeziora Górzno"– trasa o długości ok. 6 km prowadząca przez tereny o dużych walorach krajobrazowych, doskonała na rodzinne spacery na łonie natury. Na trasie znajduje się kilka punktów widokowych. Na wzgórzu, tuż przy wypływie rzeki Górzanki z jeziora Górzno zobaczyć można piękny widok na miasto Górzno oraz jezioro Górzno. Na uwagę zasługuje również zróżnicowany, polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym "Rzekotka", będącym użytkiem ekologicznym. Nad jeziorem Wapionka znajduje się zabytkowy młyn wodny. Trasa ścieżki częściowo prowadzi przez Park Miejski w Górznie. Jest to dobre miejsce do rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. Trasa ścieżki na mapie.

Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Nad Jeziorem Lidzbarskim" – ścieżka edukacyjna o długości 2,4 km, znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Ścieżka biegnie leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, stromym zboczem ku południowo-zachodniemu skrajowi jez. Lidzbarskiego. Spacer nią sprawia wiele przyjemności. Jest doskonale przystosowana do zwiedzania indywidualnego, jak i grupowego. Wzdłuż trasy umieszczone są stoły, ławy i tablice informacyjne. Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów Pomnikowych. DOJAZD. Więcej...

 

 

Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty – ścieżka położona na terenie starej posiadłości dworskiej, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania przez grupy zorganizowane i turystów indywidualnych (ok. 1 km). Na trasie znajdują się tablice edukacyjne poruszające tematykę ochrony przyrody, łowiectwa, gatunków fauny i flory Parku. Dodatkową atrakcją jest zagroda z pomostem do obserwowania danieli, a także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku angielskim służące rozpoznawaniu tropów zwierząt. DOJAZD. Więcej...


Lubowidzka Ścieżka Edukacyjna -
to malowniczo położony zespół leśno-edukacyjny położony nad brzegiem rzeki Wkry. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie z GLPK na obszarze Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki. Na terenie kompleksu leśnego utworzona została dydaktyczna ścieżka edukacyjna o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Z uwagi na usytuowanie na wzniesieniu to również doskonały punkt obserwacyjny. Ścieżka powstała w 2016 roku i od tego czasu cieszy się wielką popularnością wśród okolicznych mieszkańców, jak i turystów. Wyposażona jest w tablice i gry edukacyjne, sylwetki zwierząt, w tym owadów w powiększeniu, plac zabaw w kształcie statku pirackiego itp. Park ten jest również wspaniałym miejscem do rekreacji z uwagi na przygotowane wiaty i miejsca na ognisko. DOJAZD.