Ścieżka "Szumny Zdrój” – trasa o długości około 2,5 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Trasa ścieżki przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można polodowcowe formy krajobrazu takie jak: kemy, ozy czy też zagłębienia wytopiskowe. Jednym z najciekawszych punktów jest rozległa nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na dnie niszy rośnie rzadki w tej części Polski, górski gatunek - czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia tj. kwiecień-czerwiec. Na zboczu niszy znajduje się punkt widokowy. Więcej...

Ścieżka "Leśna szkoła odkrywców" - nowa ścieżka edukacyjna utworzona przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Więcej...

Ścieżka "Źródła Brynicy" - trasa ma długość ok. 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek tj. Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Ostrowy. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii tych terenów, dotrzemy nad jez. Bryńsk Szlachecki, przy którym znajdują się źródła rzeki Brynicy, odwiedzimy rezerwat florystyczny "Czarny Bryńsk" oraz poznamy gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Parku. Więcej...

"Do Dębu Rzeczypospolitej” – trasa o długości ok. 6 km. Ścieżka biegnie przez leśne kompleksy do rezerwatu "Jar Brynicy II". W rezerwacie zobaczymy potężne ponad 200-letnie sosny z "kuźniami" dzięciołów. Znajduje się tam również punkt widokowy na rozległy jar rzeki Brynicy. W rezerwacie rósł największy w Parku pomnik przyrody – mierzący 35 m wysokości, ponad 550-letni „Dąb Rzeczypospolitej”. Niestety po jego podpaleniu przez nieznanych sprawców (dn. 24/25.12.2020 r.), pomnik dostępny jest do zwiedzania już tylko jako tzw. "świadek". Poniżej trasa ścieżki do pobrania.

"Do rezerwatu Czarny Bryńsk” – trasa o długości ok. 4 km. Prowadzi głównie przez tereny leśne. Punktem docelowym jest florystyczny rezerwat „Czarny Bryńsk”. Obejmuje on swoimi granicami malownicze, śródleśne jezioro Czarny Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów i torfowiskiem z owadożerną rosiczką okrągłolistną. Przy brzegach akwenu rośnie rzadki w tej części Polski gatunek – kłoć wiechowata. Na tafli jeziora natomiast, zobaczyć można skupienia grzybieni białych. Poniżej trasa ścieżki do pobrania.

"Wokół jeziora Górzno"– trasa o długości ok. 6 km prowadząca przez tereny o dużych walorach krajobrazowych, doskonała na rodzinne spacery na łonie natury. Na trasie znajduje się kilka punktów widokowych. Na wzgórzu, tuż przy wypływie rzeki Górzanki z jeziora Górzno zobaczyć można piękny widok na miasto Górzno oraz jezioro Górzno. Na uwagę zasługuje również zróżnicowany, polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym "Rzekotka", będącym użytkiem ekologicznym. Nad jeziorem Wapionka znajduje się zabytkowy młyn wodny. Trasa ścieżki częściowo prowadzi przez Park Miejski w Górznie. Jest to dobre miejsce do rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. Poniżej trasa ścieżki do pobrania.

 

Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Nad Jeziorem Lidzbarskim" – ścieżka edukacyjna o długości 2,4 km, znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Na trasie można poszerzyć wiedzę na temat ekosystemów leśnych, funkcji lasów a także poznać proste urządzenia łowieckie tj. paśniki, lizawki.  Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów Pomnikowych. Więcej...

 

 

 

Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty – ścieżka o długości ok. 1 km, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania przez grupy zorganizowane i turystów indywidualnych. Wejściem na trasę ścieżki jest urocza i malownicza aleja klonowo-lipowa. Aleją udajemy się w kierunku tablic informujących nas o tropach i śladach zwierząt. Dalej idziemy w kierunku pomostu, który prowadzi nad zagrodą dzika i muflonów do woliery z bażantami. Po obejrzeniu zwierząt kierujemy się do leśnej części ścieżki, gdzie możemy zobaczyć rosnące młode dęby i buki oraz kępy starych klonów i lip. Następnie, drewnianą kładką przechodzimy do borowej części trasy ścieżki. Tutaj możemy obejrzeć charakterystyczne dla borów gatunki - borówkę czernicę i borówkę brusznicę. Mijając ptasią remizę z posadzonymi owocowymi gatunkami drzew, udajemy się do alei świerkowej zamykającej naszą wędrówkę. Więcej...