Ścieżka "Szumny Zdrój” – trasa o długości około 2,5 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Trasa ścieżki przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można polodowcowe formy krajobrazu takie jak: kemy, ozy czy też zagłębienia wytopiskowe. Jednym z najciekawszych punktów jest rozległa nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na dnie niszy rośnie rzadki w tej części Polski, górski gatunek - czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia tj. kwiecień-czerwiec. Na zboczu niszy znajduje się punkt widokowy. Więcej...

Ścieżka "Leśna szkoła odkrywców" - nowa ścieżka edukacyjna utworzona przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. TRASAWięcej...

Ścieżka "Źródła Brynicy" - trasa ma długość ok. 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek tj. Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Ostrowy. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii tych terenów, dotrzemy nad jez. Bryńsk Szlachecki, przy którym znajdują się źródła rzeki Brynicy, odwiedzimy rezerwat florystyczny "Czarny Bryńsk" oraz poznamy gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Parku. TRASA. Więcej...

Leśna Ścieżka Dydaktyczna "Nad Jeziorem Lidzbarskim" – ścieżka edukacyjna o długości 2,4 km, znajdująca się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Ścieżka biegnie leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, stromym zboczem ku południowo-zachodniemu skrajowi jez. Lidzbarskiego. Spacer nią sprawia wiele przyjemności. Jest doskonale przystosowana do zwiedzania indywidualnego, jak i grupowego. Wzdłuż trasy umieszczone są stoły, ławy i tablice informacyjne. Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów Pomnikowych. DOJAZD. Więcej...Ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty – ścieżka położona na terenie starej posiadłości dworskiej, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania przez grupy zorganizowane i turystów indywidualnych (ok. 1 km). Na trasie znajdują się tablice edukacyjne poruszające tematykę ochrony przyrody, łowiectwa, gatunków fauny i flory Parku. Dodatkową atrakcją jest zagroda z pomostem do obserwowania danieli, a także leśna skocznia i interaktywne tablice służące rozpoznawaniu tropów zwierząt. DOJAZD. Więcej...Lubowidzka Ścieżka Edukacyjna -
to malowniczo położony zespół leśno-edukacyjny położony nad brzegiem rzeki Wkry. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie z GLPK na obszarze Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki. Na terenie kompleksu leśnego utworzona została dydaktyczna ścieżka edukacyjna o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Z uwagi na usytuowanie na wzniesieniu to również doskonały punkt obserwacyjny. Ścieżka wyposażona jest w tablice i gry edukacyjne, sylwetki zwierząt, w tym owadów w powiększeniu, plac zabaw w kształcie statku pirackiego itp. DOJAZD.