Jesienią 2023 r. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy rozpoczął realizację kampanii edukacyjnej pt. „Nasza Misja – Niska Emisja”, poruszającej problem zanieczyszczenia powietrza. Przedsięwzięcie to stanowi wspólny projekt parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, którego głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat istoty i wagi tego problemu, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko przyrodnicze oraz zmiany codziennych nawyków, wpływających na ograniczenie emisji. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbywają się zajęcia poruszające w/w zagadnienia. W ramach projektu doposażyliśmy nasz Ośrodek w pomoce dydaktyczne tj. rower wytwarzający prąd, mierniki jakości powietrza, "labirynty wiedzy" czy też tablice edukacyjne. Zaplanowano również organizację konkursów z nagrodami oraz pikniku ekologicznego. Opracowaliśmy logo kampanii oraz wydaliśmy ulotkę informacyjno-edukacyjną. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu Facebook, gdzie sukcesywnie publikowane są ciekawe treści popularyzujące ideę przeciwdziałania emisjom zanieczyszczeń do powietrza.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Co roku Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy otrzymuje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na realizację projektów polegających na organizacji jednodniowych zajęć edukacyjnych. W ramach dotacji GLPK doposaża się w pomoce i materiały niezbędne do realizacji warsztatów edukacyjnych, uatrakcyjniając jednocześnie swoją ofertę dydaktyczną. Główną grupą odbioców zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl. I-VIII), lecz oferta tematyczna przewiduje także edukację ekologiczną zorganizowanych grup dorosłych, w tym seniorów. Projekty realizowane są wspólnie z innymi parkami krajobrazowymi województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dofinansowania co roku edukowanych jest co najmniej 2000 osób. Zajęcia odbywają się w terenie z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej oraz zaplecza dydaktycznego. Uczestnicy poznają walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczno-kulturowe parku, obserwują oraz uczą się rozpoznać gatunki fauny i flory, a także prowadzą proste badania przyrodnicze z wykorzysatniem sprzętu badawczego. W zależności od grupy wiekowej, warsztaty wzbogacane są zabawami kreatywnymi, pracami techniczno-plastycznymi, grami terenowymi, quizami itp. Zachęcamy do zapoznania sie z pełną ofertę eduakcyjną GLPK.

„Wodny świat” to projekt edukacyjny Parku, w ramach którego organizowany jest cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pt. „Wodny świat”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem kamery podwodnej umieszczonej w specjalnie przygotowanym stawie, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie. Kamera podłączona jest do monitora i sprzętu multimedialnego w sali dydaktycznej Ośrodka. Uczestnicy mają okazję obserwować życie pod wodą w czasie rzeczywistym. Zajęcia stanowią innowacyjną i szczególnie atrakcyjną formę edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony wód.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy realizuje projekt pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

Opis projektu:

  • W ramach realizacji projektu nastąpi adaptacja części budynku gospodarczego na ośrodek edukacji ekologicznej poprzez częściową jego rozbiórkę i rozbudowę. Projekt uwzględnia również pełne wyposażenie Ośrodka, w tym w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla większych liczebnie grup dzieci i młodzieży;
  • Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Górzno, w miejscowości Ruda (4km od Górzna);
  • Głównym celem realizacji projektu jest lepsze wykorzystanie możliwości edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody jakie daje Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, m.in.

Serdecznie zapraszamy na nową ścieżkę turystyczną o nazwie „Źródła Brynicy”. Trasa ma długość 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady na łono natury. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek. Wycieczkę można rozpocząć z dowolnego punktu, jednak oficjalnym punktem startowym jest miejscowość Bryńsk (przy budynku Szkoły Podstawowej). Stąd kierujemy się na Bryńsk Szlachecki nad jezioro Bryńsk Szlachecki, przy brzegach którego leżą źródliska dające początek najważniejszej rzece Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – Brynicy.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Punkty na ścieżce820 kB
Trasa ścieżki800 kB

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy przystąpił do projektu pn.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” (nr ogłoszenia: 246836-2013), którego beneficjentem jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Projekt podzielony jest na 7 części/zadań. Kolejne zadania realizowane będą przez poszczególne parki krajobrazowe. Nasza część dotyczy budowy ścieżki turystycznej pn. „Źródła Brynicy”. Więcej szczegółów na stronie Fundacji.