W 2020 roku Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy uzyskał dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na organizację jednodniowych zajęć edukacyjnych. Przedsięwzięcie było elementem wspólnego projektu parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt miał na celu uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej parków. Dzięki dotacji, od lipca do połowy października br., przeprowadzono w GLPK 38 zajęć warsztatów przyrodniczych dla łącznej liczby 600 osób. Dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach w sali dydaktycznej Ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie oraz w terenie na ścieżce dydaktycznej, gdzie poznawali przyrodę Parku, obserwowali napotkane gatunki fauny i flory, zbierali i określali różne okazy z wykorzystaniem sprzętu badawczego. Oferta tematyczna przygotowana była zarówno dla dzieci najmłodszych (w wieku przedszkolnym) jak i starszych (kl. I-III i IV-VIII). W zależności od grupy wiekowej, warsztaty wzbogacane były pracami plastycznymi, quizami lub prostymi zadaniami badawczymi.

„Wodny świat” to projekt edukacyjny Parku, w ramach którego organizowany jest cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pt. „Wodny świat”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem kamery podwodnej umieszczonej w specjalnie przygotowanym stawie, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie. Kamera podłączona jest do monitora i sprzętu multimedialnego w sali dydaktycznej Ośrodka. Uczestnicy mają okazję obserwować życie pod wodą w czasie rzeczywistym. Zajęcia stanowią innowacyjną i szczególnie atrakcyjną formę edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony wód.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy realizuje projekt pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

Opis projektu:

  • W ramach realizacji projektu nastąpi adaptacja części budynku gospodarczego na ośrodek edukacji ekologicznej poprzez częściową jego rozbiórkę i rozbudowę. Projekt uwzględnia również pełne wyposażenie Ośrodka, w tym w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla większych liczebnie grup dzieci i młodzieży;
  • Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Górzno, w miejscowości Ruda (4km od Górzna);
  • Głównym celem realizacji projektu jest lepsze wykorzystanie możliwości edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody jakie daje Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, m.in.

Serdecznie zapraszamy na nową ścieżkę turystyczną o nazwie „Źródła Brynicy”. Trasa ma długość 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady na łono natury. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek. Wycieczkę można rozpocząć z dowolnego punktu, jednak oficjalnym punktem startowym jest miejscowość Bryńsk (przy budynku Szkoły Podstawowej). Stąd kierujemy się na Bryńsk Szlachecki nad jezioro Bryńsk Szlachecki, przy brzegach którego leżą źródliska dające początek najważniejszej rzece Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – Brynicy.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Punkty na ścieżce820 kB
Trasa ścieżki800 kB

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy przystąpił do projektu pn.: „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” (nr ogłoszenia: 246836-2013), którego beneficjentem jest Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. Projekt podzielony jest na 7 części/zadań. Kolejne zadania realizowane będą przez poszczególne parki krajobrazowe. Nasza część dotyczy budowy ścieżki turystycznej pn. „Źródła Brynicy”. Więcej szczegółów na stronie Fundacji.