Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy realizuje projekt pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.

Opis projektu:

  • W ramach realizacji projektu nastąpi adaptacja części budynku gospodarczego na ośrodek edukacji ekologicznej poprzez częściową jego rozbiórkę i rozbudowę. Projekt uwzględnia również pełne wyposażenie Ośrodka, w tym w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla większych liczebnie grup dzieci i młodzieży;
  • Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Górzno, w miejscowości Ruda (4km od Górzna);
  • Głównym celem realizacji projektu jest lepsze wykorzystanie możliwości edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody jakie daje Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, m.in.

- lepsza dostępność i funkcjonalność GLPK w zakresie edukacji ekologicznej

- zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej Parku

- zwiększenie zakresu i skali promocji walorów przyrodniczych oraz popularyzacji zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Park

- możliwość organizowania spotkań i konferencji o tematyce przyrodniczej dla większych liczebnie grup dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej

Termin zakończenia projektu: 31 maja 2015 r.

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia budynku oraz sali edukacyjnej: