„Wodny świat” to projekt edukacyjny Parku, w ramach którego organizowany jest cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pt. „Wodny świat”. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem kamery podwodnej umieszczonej w specjalnie przygotowanym stawie, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie. Kamera podłączona jest do monitora i sprzętu multimedialnego w sali dydaktycznej Ośrodka. Uczestnicy mają okazję obserwować życie pod wodą w czasie rzeczywistym. Zajęcia stanowią innowacyjną i szczególnie atrakcyjną formę edukacji dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony wód.

 

W ramach projektu wydany został również folder pt. „Rzeki i jeziora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Wody, ochrona, turystyka, wędkarstwo.”

   

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Miasta i Gminy Górzno, Gminy Brzozie, Gminy Lubowidz, Gminy Świedziebnia oraz Miasta i Gminy Lidzbark.