W dniach 18-19 kwietnia br. w siedzibie GLPK odbył się II Zjazd Komitetu Ochrony Orłów Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Komitet Ochrony Orłów (KOO) to organizacja zajmująca się badaniem oraz ochroną ptaków drapieżnych występujących w Polsce. Główną siłę Komitetu stanowi społeczna działalność jego członków. KOO realizuje duże ogólnopolskie projekty ochroniarskie. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na siedmiu rzadkich i zagrożonych gatunkach ptaków drapieżnych -  rybołowie, bieliku, orle przednim, orliku krzykliwym, orliku grubodziobym, kani rudej i kani czarnej. Od 2001 roku listę gatunków poszerzył puchacz i bocian czarny.

W celu sprawnej koordynacji działań na poziomie lokalnym, teren kraju został podzielony na 13 Regionów KOO, które nadzorowane są przez właściwych Koordynatorów Regionalnych. Od 1993 Komitet prowadzi elektroniczną kartotekę gniazd i lęgów tych ptaków. Dotychczas do bazy danych wpisano informacje z prawie 20 000 kart kontroli. Dzięki aktywności członków KOO, z roku na rok kartoteka powiększa się średnio o 800 nowych kart.

Tematem przewodnim kwietniowego Zjazdu Komitetu w GLPK była ochrona bielika i orlika na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowane zostały wyniki z inwentaryzacji i monitoringu tych gatunków oraz stosowane metody ochrony. Wspólna debata umożliwiła zebranie wniosków, sugestii oraz ustalenie kolejnych kroków w postaci planu zadań na 2015 rok. Wyniki swoich prac, dotyczących m.in. bociana białego i nietoperzy, przedstawiło również Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze. Nie zabrało także wystąpień innych parków krajobrazowych woj. kujawsko-pomorskiego – Krajeńskiego PK i Wdeckiego PK, przedstawicieli Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego WK-P oraz Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Dwudniowy program Zjazdu urozmaicały sesje terenowe.

Na obszarze GLPK nie brakuje gatunków będących w zakresie zainteresowań KOO. W Parku dobrze prosperuje populacja bielika. Stwierdzono ponadto występowanie rybołowa, orlika krzykliwego, kani czarnej, kani rudej oraz bociana czarnego.

 
Tomasz Górny
GLPK

Zapraszamy do obejrzenia Fotorelacji.

Więcej na temat działalności KOO na stronie internetowej: http://www.koo.org.pl.