11 czerwca w nowej siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbyło się poszerzone posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa. Omawiano wykorzystywanie środków unijnych dla rozwoju Parków Krajobrazowych.

O tym, co już się udało, i co jeszcze można zrobić z wykorzystaniem środków unijnych  w Parkach Krajobrazowych mówili uczestnicy spotkania, na które zaprosił Paweł Zgórzyński, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji OŚ, przedstawiciele  Zarządu Województwa i Starostwa Powiatowego w Brodnicy: wicestarosta Mariusz Klonowski i  Radosław Koj, naczelnik Wydziału Oś oraz: Wojciech Kuliński. wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  dyrektorzy parków krajobrazowych z województwa, w tym Marian Tomoń - dyr. Brodnickiego Parku Krajobrazowego i Krzysztof Lewandowski - dyr. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Włodzimierz Ciepły, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W Brodnickim i Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym wiele się dzieje. Wiele też inwestycji wykonuje się z wykorzystaniem unijnych dotacji, m. in.: budowę sal dydaktycznych, tarasów obserwacyjnych, rozbudowę siedziby (w Grzmięcy), adaptację budynku na nową siedzibę Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Ruda), na realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych. W obu siedzibach parków funkcjonują wypożyczalnie rowerów dla turystów i systematycznie powstają turystyczne ścieżki rowerowe.

Źródło: http://www.brodnica.com.pl

 

     

fot. Tomasz Górny