Dnia 10 września br. w Rudzie odbyło się oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Otwarciu towarzyszyła konferencja pt. „Funkcja społeczna obszaru parku krajobrazowego – znaczenie i zagrożenia”, podczas której zaakcentowana została 25. rocznica utworzenia Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Senatu, Lasów Państwowych, parków krajobrazowych, organizacji ekologicznych, jednostek samorządowych, naukowcy, media. Swoje wystąpienia przygotowali: dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu p. Małgorzata Walter, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu p. Janusz Kaczmarek, p. Tadeusz Chrzanowski (RDLP Toruń), prof. dr hab. Tomasz Załuski oraz dr Elżbieta Grzelak-Kostulska reprezentujący środowisko naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz nadleśniczowie zarządzający terenami leśnymi GLPK, tj. Nadleśnictwa Brodnica i Ndl. Lidzbark. Po sesji referatowej odbyła się część terenowa. Uczestnicy udali się konnym zaprzęgiem na leśną ścieżkę dydaktyczną do „Dębu Rzeczypospolitej” do rezerwatu „Jar Brynicy”.