„Leśna szkoła odkrywców” to nowa ścieżka edukacyjna utworzona przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Trasa ścieżki (2,6 km) biegnie wokół osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt. Zapraszamy do zwiedzania. Poniżej zdjęcia oraz mapka z przebiegiem ścieżki.

  

  

Zakup tablic edukacyjnych został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.