Z dniem 1 września 2017 roku wystartował portal informacyjny EDUPOLIS, stanowiący integralną część Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, utworzonej na potrzeby województwa kujawsko-pomorskiego. Edupolis to portal adresowany do nauczycieli, uczniów i rodziców, prowadzony przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Portal zawiera informacje, dotyczące aktualnych wydarzeń, konkursów dla uczniów, konferencji i szkoleń dla nauczycieli, oraz ofertę edukacyjną instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Jednym z ważniejszych działów w Portalu Edupolis jest dział "Lubię tu być... na zielonym", dotyczący edukacji ekologicznej.  W dziale tym planujemy publikować m.in.  informacje na temat akcji ekologicznych, projektów edukacyjnych, festynów ekologicznych adresowanych do uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. W działach "Aktualności" i "Konkursy" chcielibyśmy zamieszczać informacje na temat zajęć i warsztatów adresowanych do uczniów, konkursów ekologicznych, a także publikować sprawozdania z imprez, w których uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku szkolnym.
 
Zapraszamy!