Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym dla uczniów placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Konkurs realizowany jest w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pod hasłem  „Do PSZOK tylko krok” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych oraz ich gospodarowaniem. Konkurs jest darmowy dla uczestników, a na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. W załączeniu znajduje się regulamin, plakat oraz karty konkursowe. Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć również na stronie internetowej projektu www.pszok.wfosigw.torun.pl.

W ramach kampanii organizowany będzie też cyklicznie konkurs facebookowy dla internatów z woj. kujawsko-pomorskiego (dorosłych i młodzieży). Cyklicznie w miesiącach od października 2017  do czerwca 2018 począwszy od każdego trzeciego poniedziałku przez tydzień czekać będziemy na odpowiedź na jedno krótkie pytanie. Zachęcamy do odwiedzenia profilu Facebook  https://www.facebook.com/pszoktorun/ i do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają gadżety ekologiczne.