Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestnicząc w projekcie Interreg Europa o nazwie ThreeT (Thematic Trail Trigger) opracował Plan Działania (Action Plan) dla parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach dokumentu zarekomendowano szereg działań dotyczących poprawy warunków uprawiania turystyki aktywnej, szczególnie rowerowej, na obszarze parków krajobrazowych. Zalecenia te uwzględniają dobre praktyki i doświadczenia partnerów projektu ThreeT. Wdrożenia opisane w Planie Działania zostaną ujęte w dokumentach strategicznych Województwa. Ich realizacja możliwa będzie w latach 2022-2027, przy pomocy programów europejskich i środków własnych partnerów.

Projekt (wdrożenie) zaplanowany na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego zakłada utworzenie sieci ścieżek rowerowych typu "single track" - wąskich jednokierunkowych tras dedykowanych miłośnikom rowerów górskich, zlokalizowanych w trzech miejscach: okolicach miejscowości Obrazik, Zembrze i Wielki Głęboczek (gm. Brzozie). Uzupełniać je będą trasy typu „pump track” przeznaczone dla dzieci, zlokalizowane w Wielkim Leźnie i Brzoziu. Partnerami przedsięwzięcia są: Gmina Brzozie jako lider, Gmina Górzno oraz Nadleśnictwo Brodnica.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy obejmuje tereny o bardzo dużej atrakcyjności turystycznej. W parku znajdują się liczne jeziora, a krajobraz ma charakter podgórski. Obszar gminy Brzozie, leżący na skraju tego parku, ma wyjątkowe ukształtowanie powierzchni i walory krajobrazowe. Pozwala to na tym obszarze wyznaczyć wiele miejsc, w których znajdować się mogą trasy przejazdowe dla miłośników rowerów górskich („single tracki”). Liczne pagórki i gęsta sieć asfaltowych dróg o małym ruchu pojazdów pozwala także rozwijać inne formy aktywności rowerowej, jak amatorskie kolarstwo szosowe czy turystyka na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Projekt (wdrożenie) ma na celu stworzenie pierwszego w Polsce Północnej zrównoważonego parku rowerowego, składającego się ze ścieżek "single track" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tras typu „pump track” oraz "baby track", połączonych ze sobą szlakiem łącznikowym. Warto wspomnieć, że w Lidzbarku na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, od 3 lat funkcjonuje już jedna ścieżka single track „Weltrack”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Broszura informacyjna do pobrania TUTAJ.