Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego informuje o przedłużeniu terminu składania ofert pracy na wolne stanowisko pracy do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych - oferta nr 1/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Nowy termin składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 28 lipca 2021 r.

Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian:

Ogłoszenie o naborze (BIP)