W dniu 18 września 2021 r. w Ośrodku edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie gościliśmy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Główczyce (Pomorze) oraz z Ormontowic (Śląsk). Wizyta odbyła się w ramach projektu „A dokąd to?” programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura-Interwencje 2021”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Górznie w partnerstwie z ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach . Uczestnicy mieli okazję zwiedzić nasz Ośrodek, zapoznać się z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowych GLPK, a także wziąć udział w przygotowanych przez lokalne KGW warsztatach kowalstwa artystycznego, filcowania na zimno, zdobienia w glinie oraz krawiectwa. Po zakończeniu warsztatów goście udali się na wycieczkę do rez. „Jar Brynicy”.

FOTORELACJA