Czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy wyjątkowe święto dla przyrody? 💚 Data obchodów tego przyrodniczego święta upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Zwanej Konwencją Ramsarską. 📃🖌 Z tej okazji dzień 2 lutego ustanowiono ŚWIATOWYM DNIEM MOKRADEŁ 🌍 W tym roku przypada 51 rocznica wydarzenia.
 
Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, a także podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie. Na terenie GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO znajdują się cenne obszary wodno-błotne. Najcenniejszym z nich, niewątpliwie jest ponad 180 hektarowy REZERWAT TORFOWISKOWY MSZAR PŁOCICZNO, położony na terenie gminy Świedziebnia oraz Nadleśnictwa Skrwilno. To największy w regionie kompleks torfowiska przejściowego z zanikającym jeziorem eutroficznym, otoczony lasami, wśród których dominują bory sosnowe, a w wilgotnych miejscach występują różne postacie łęgu jesionowo-olszowego. MSZAR PŁOCICZNO jest siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin tj.: turzyca strunowa, fiołek torfowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, starzec błotny oraz 5 gatunków widłaków. Cały obszar rezerwatu wchodzi w obręb Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Mszar Płociczno”.
 
Jednym z największych walorów krajobrazowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są jeziora o różnej genezie i w różnych fazach rozwoju, a także wstępujące bagna, mokradła, torfowiska, młaki i wysięki. Liczne źródła wypływają z dużą intensywnością w rynnie Brynicy - rzeki stanowiącej oś hydrograficzną GLPK.
Mokradła, rzeki i jeziora stanowią nie tylko o walorach krajobrazowych Parku ale są również istotnym elementem istniejących ekosystemów. Pełnią ważną funkcję w środowisku m.in. przez podtrzymywanie obiegu wody. Ponadto mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie największym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie i osuszanie.
 
ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ to doskonała okazja, aby zwrócić uwagę na ogromne znaczenie WODY w przyrodzie i w życiu człowieka. Dlatego w lutym zapraszamy na dedykowane zajęcia edukacyjne, które poświęcone będą tematyce WODY i OBSZARÓW WODNO-BŁOTNYCH. Zajęcia prowadzone będą również w formie zdalnej on-line. ZAPRASZAMY do kontaktu - tel.: (56)4918151. Więcej informacji.
 
Attachments:
Download this file (Dzień Mokradeł 2022.png)Dzień Mokradeł 2022 w GLPK2358 kB