Dnia 29 kwietnia br. w Ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbyło się inauguracyjne spotkanie nowej kadencji Rady GLPK. Po uroczystym przywitaniu gości, Pani Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła akty nominacyjnej członkom Rady. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja nt. działalności GLPK, jego walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kulturowych i turystycznych, a także działań Parku zaplanowanych w 2022 roku. Członkowie Rady wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Ponadto omówiono i uchwalono regulamin działania Rady. Końcowa część spotkania odbyła się w plenerze w pięknych okolicznościach przyrody GLPK.