Dnia 26.05.2022 r. uruchomiono internetowy „Euroazjatycko-afrykański atlas migracji ptaków”.  Strona z atlasem znajduje się pod adresem https://www.migrationatlas.org. Do utworzenia Atlasu posłużyły przede wszystkim wiadomości powrotne uzyskane z europejskich central obrączkowania ptaków, w tym 1 175 258 rekordów o obrączkowanych i ponownie stwierdzonych ptakach przekazanych przez naszą Centralę Obrączkowania.