Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony dla ochrony i zachowania bioróżnorodności na terenach z unikalnym krajobrazem młodoglacjalnym pogranicza Pojezierza Dobrzyńskiego, Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej, oraz popularyzacji i upowszechnienia walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowo-historycznych tego obszaru. To właśnie przyroda Ziemi Dobrzyńskiej była tematem przewodnim VI konferencji pt. „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej”, której organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz Gmina Skrwilno. Wśród zaproszonych gości i prelegentów, swoje wystąpienie i prezentację miał dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

FOTORELACJA

fot. Nadleśnictwo Skrwilno